พบ 76 ตำแหน่ง
 
21 . พนักงานดูแลควบคุมคอมพิวเตอร์
ชลบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 3 ก.พ. 2558

22 . แม่บ้านรายวัน
- ทำความสะอาดสำนักงาน ปัด กวาด เช็ด ถู
- ทำ จันทร์ พุธ ศุกร์
- เวลาทำงาน 8.30 น - 16.00 น
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน 350 บาท/วัน 2 ก.พ. 2558

23 . พนักงานแพ็คกิ้ง
แพ็คของ
ชลบุรี 5-10 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน (ฝ่ายผลิต) 17 ต.ค. 2557

24 . พนักงานฝ่ายผลิต /บุุคคล/ควบคุมคุณภาพ
แพ็คของ,แล่ปลา,แกะเนื้อปู
ชลบุรี 50 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน 4 มิ.ย. 2558

25 . พนักงานแพ็คกิ้ง/QA/QC /REUSE
Reuse แต้มสีภายในโรงงาน จัดและเก็บสิ่งของต่าง
แพ็คกิ้ง แพ็คของ
QA/QC ตรวจสอบงาน
ชลบุรี 1-5 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน (ฝ่ายผลิต) 2 ก.ค. 2557

26 . พนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์
ขับรถฟอล์คลิฟท์ / ยกของ
ชลบุรี 1-5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน 2 ก.ค. 2557

27 . พนักงาน QA/QC
เช็คงาน
ชลบุรี 8-10 อัตรา
เงินเดือน 310 บาท/วัน 2 ก.ค. 2557

28 . Distribution Planner
รับผิดชอบงาน,วางแผนงานจัดส่งสินค้า
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์(ปี) 18 ส.ค. 2558

29 . Cylinder Filler
งาน Warehouse และงานด้านเคมีบรรจุผลิตภัณฑ์
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์(ปี) 18 ส.ค. 2558

30 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สโตร์
ตรวจเช็ค และควบคุมกำกับการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ในงานสโตร์
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์(ปี) 18 ส.ค. 2558

31 . เจ้าหน้าที่ วางแผน (Planner)
1.ทำงานที่เกี่ยวกับระบบToyota Production System (TPS) และ ระบบ ISO
2.ทำเอกสารสำหรับ Audit งาน ISO
3.ทำป้าย และ บอร์ด ที่เกี่ยวกับระบบ TPS
4.บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลเข้า แฟ้มเอกสาร
5.งานธุรการอื่นๆ
ชลบุรี 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 ถึง 14,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน 22 ก.ย. 2558

32 . Safety Officer
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
4. อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ อันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
5. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การ เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร 1
เงินเดือน ตามตกลง 6 ต.ค. 2558

33 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง IT
วุฒิ ปวส,ปตรี
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทำระบบและดูแลระบบได้
สามารถเดินทางมาทำงานเองได้(มีค่าเดินทางให้)
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 22 ต.ค. 2558

34 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สามารถติดต่อประสานงานจัดซื้อและจัดหาสินค้าต่าง ๆ ได้
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 22 ต.ค. 2558

35 . พนักงานขับรถ
ขับรถส่งของ
ฉะเชิงเทรา 1-5 อัตรา
เงินเดือน 9,750 บาท/เดือน 2 ส.ค. 2557

36 . พนักงานติดรถ
ติดรถเพื่อไปส่งของตามบริษัทต่าง ๆ
ชลบุรี 3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 5 ม.ค. 2558

37 . พนักงานฝ่ายผลิต
ขัดงาน/ชุบงาน
ชลบุรี 20อัตรา
เงินเดือน 300/วัน 4 ก.พ. 2559

38 . พนักงานQA / QC
ขัดงาน ชุบงาน และตรวจชิ้นงาน
ชลบุรี 10 อัตรา
เงินเดือน 300/วัน 4 ก.พ. 2559

39 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภาคตะวันออก
-ขายสินค้าให้กับบริษัท
-แนะนำผลิตภัณฑ์
ชลบุรี 2-3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 10 มี.ค. 2559

40 . suppervisor
ดูแแลสายงานผลิต
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 16 มี.ค. 2559

หน้า 1 2 3 4