พบ 76 ตำแหน่ง
 
41 . ผู้ช่วยแม่ครัว
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแม่ครัวที่บ.สยามมาบูชิ เฟส 2 และ บ.ทาเคเบะเฟส 8
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน 9000 บาท 30 มี.ค. 2559

42 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำบัญชีทั่วไป
2.ทำภาษีซื่อ-ขาย
3.ปิดงบ
ชลบุรี 1-2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 2 ก.ค. 2557

43 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำบัญชีทั่ว ๆไป
2.ทำเงินเดือนพนักงาน
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 9 ก.ย. 2559

44 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำบัญชีทั่ว ๆไป
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 9 ก.ย. 2559

45 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
ขึ้นรูปงานปั๊ม
ชลบุรี 10 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน (ฝ่ายผลิต) 9 ก.ย. 2559

46 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
แพ็คของ
ชลบุรี 1-5 อัตรา
เงินเดือน 310 บาท/วัน 9 ก.ย. 2559

47 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
แพ็คกิ้ง ,รียูส , พ่นสี
ชลบุรี 10 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน (ฝ่ายผลิต) 30 มี.ค. 2559

48 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบงานไฟฟ้าภายในบริษัท
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 20 ก.ย. 2559

49 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
ชลบุรี 10 อัตรา
เงินเดือน 2 ธ.ค. 2559

50 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
ชลบุรี 5 อัตรา
เงินเดือน 2 ธ.ค. 2559

51 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
ชลบุรี 2-3 อัตรา
เงินเดือน 307 บาท/ วัน 2 ธ.ค. 2559

52 . พนักงานฝ่ายผลิต
ทั่วไป
ชลบุรี 50 อัตรา
เงินเดือน 308 บาท/วัน 22 มิ.ย. 2560

53 . ช่างเชื่อม
เชื่อมงานทั่วไป
ชลบุรี 10-15 อัตรา
เงินเดือน 330 บาท/ วัน 2 ธ.ค. 2559

54 . วิศวกรรม
งานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์
ชลบุรี 2-3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

55 . maintenance chief
ออกแบบโปรแกรม plc นิวเมตริกส์ หรือ ไฮดรอลิกส์
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

56 . production supervisor
งานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์
ชลบุรี 5-6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

57 . admin supervisor
งานธุรการ
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

58 . production engineer (process engineer)
ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์ (หากผ่านอุตสาหกรรมปั้มโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ชลบุรี 3-4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

59 . production engineer (new model)
ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์ (หากผ่านอุตสาหกรรมปั้มโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ชลบุรี 3-4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

60 . QA engineering
ด้านงานประกันคุณภาพ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์
ชลบุรี 3-4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

หน้า 1 2 3 4