พบ 76 ตำแหน่ง
 
61 . maintenance engineer
ด้านการออกแบบโปรแกรม plc ,นิวเมตริกส์ หรือไฮดรอลิกส์
ชลบุรี 3-4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

62 . technician process design
ด้านงานเครื่องมือกล เทคนิคการผลิต หรือแม่พิมพ์โลหะ
ชลบุรี 17-18 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

63 . maintenance technician
ด้านงานซ่อมบำรุง
ชลบุรี 4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

64 . พนักงานขับรถบรรทุก
ส่งของในพื้นที่
ชลบุรี 10 อัดตรา
เงินเดือน 9,750 บาท/เดือน(ค่าทักษะตามผลงาน) 5 ก.ย. 2561

65 . พนักงานขับรถบรรทุก
ส่งของในพื้นที่
ชลบุรี 10 อัดตรา
เงินเดือน 9,750 บาท/เดือน(ค่าทักษะตามผลงาน) 5 ก.ย. 2561

66 . พนักงานขับรถบรรทุก
ส่งของในพื้นที่
ชลบุรี 10 อัดตรา
เงินเดือน 9,750 บาท/เดือน(ค่าทักษะตามผลงาน) 5 ก.ย. 2561

67 . พนักงานขับรถบรรทุก
ส่งของในพื้นที่
ชลบุรี 10 อัดตรา
เงินเดือน 9,750 บาท/เดือน(ค่าทักษะตามผลงาน) 5 ก.ย. 2561

68 . พนักงานขับรถบรรทุก
ส่งอขงในพื้นที่
ชลบุรี 10 อัดตรา
เงินเดือน 9,750 บาท/เดือน(ค่าทักษะตามผลงาน) 5 ก.ย. 2561

69 . design technicial (mold+ cnc)
มีความรู้พื้นฐาน CNC milling หรือโปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
มีความรู้ในการอ่านแบบและเขียนแบบ 2D/3D
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 27 ก.ย. 2561

70 . ช่างประกอบแม่พิมพ์ fitting
1.คุมควบเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เปลี่ยนแม่พิมพ์ตามแผนการผลิต และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ให้พร้อมก่อนทำงานเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้
3.มีความสามารถในการ SET UP แม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดี
4.มีความรู้ทางด้านเครื่อง CNC / FITTING เป็นอย่างดี
5.ใช้เครื่องมือวัด และ อ่านค่าเครื่องมือวัดได้ทุกประเภท
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 27 ก.ย. 2561

71 . ช่างควบคุมเครื่อง CNC
1.ควบคุมการทำงานและเขียนโปรแกรมเครื่อง CNC
2.ตรวจสอบและดูแลการทำงานของเครื่องCNC
3.มีวามรู้เกี่ยวกับงานด้าน CNC INJECTION เป็นอย่างดี
4.ใช้เครื่องมือวัด และ อ่านค่าเครืองมือวัดได้ทุกประเภท
5.สามารถอ่าน Drawing ได้
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 27 ก.ย. 2561

72 . ธุรการ
จัดเก็บเอกสาร คีย์ข้อมูล
ชลบุรี 5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 22 มิ.ย. 2560

73 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพงาน
ชลบุรี 10 อัดตรา
เงินเดือน 330/วัน 20 ก.ย. 2559

74 . พนักงานฝ่ายผลิต
ผลิตลูกกุญแจโตโยต้า
ชลบุรี 10 อัตรา
เงินเดือน 330 / วัน 20 ก.ย. 2559

75 . พนักงานดูแลควบคุมส่ง Part
1.ควบคุมดูแลการจัดส่ง part
2.มีความเข้าใจการดู Drawing เบื้องต้น
3.สามารถขับรถยนได้ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
4.ใช้ Mocrosoft office ได้
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง 29 พ.ค. 2562

76 . control stock
1.control stock GA
2.งานเอกสาร คีย์ข้อมูลเบื้องต้น และงานเอกสารทั่วไป
3.ควบคุมดูแลเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
4.ควบคุมการเบิกจ่ายชุดพนักงาน
5.ดูแลความเรียบร้อยของโรงอาหาร
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง 29 พ.ค. 2562

หน้า 1 2 3 4