พบ 10 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานทั่วไป
ประกอบยางล้อ
ฉะเชิงเทรา 10
เงินเดือน 300-315 บาท/วัน 1 ส.ค. 2557

2 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
ขึ้นรูปชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์
ฉะเชิงเทรา 20 อัตรา
เงินเดือน 305 บาท/วัน 2 ส.ค. 2557

3 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
ทำพาร์ทรถยนต์
ฉะเชิงเทรา 10 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน (ฝ่ายผลิต) 2 ส.ค. 2557

4 . หัวหน้าคลังสินค้า
ดูแลพนักงานและสินค้าภายในโรงงาน
ฉะเชิงเทรา 1-2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 +(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) 29 ก.ย. 2559

5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer
- สามารถวางระบบงานด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานได้เป็นอย่างดี
- มีใบรับรอง จป.วิชาชีพ
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

6 . Production Engineering
- สามารถเขียนแบบและใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี
ฉะเชิงเทรา 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 14 ก.ค. 2560

7 . หัวหน้าฝ่ายการผลิต
- สามารถวางแผนงานการผลิตได้
- สามารถควบคุมงานการผลิตได้
ฉะเชิงเทรา 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

8 . QA Engineering
- สามารถวิเคราะห์/แก้ไข//ตอบปัญหางานได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้และจัดทำเอกสาร 5Why / 8D / PPAP ได้เป็นอย่างดี
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-สามารถคำณวนการสั่งซื้อวัตถุดิบได้
-สามารถวางแผนการซื้อวัตถุดิบได้
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบ ISO
- มีใบรับรองระบบ ISO : 14000/ TSI16949
- เคยผ่านการทำระบบ ISO:14000 / TS16949
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

หน้า 1